Tjänster

  • Bokföring

  • Disponentservice

  • Löneräkning

  • Kostnadsberäkning

  • Ekonomisk planering

  • Konsultation

 Varje kund är viktig för oss, såväl liten som stor. Tillsammans med kunden plockar vi ihop det tjänstepaket som kunden har behov av.

Vad vi kan hjälpa dig med

Vi erbjuder förutom bokförings -och disponenttjänster bl.a. löneräkning, kostnadsberäkningar, ekonomiska planeringar och konsultationstjänster.

Välkommen att begära offert för ditt företag, din rörelse, skogsbruk eller vad som helst där ekonomisk uppföljning behövs.